EAKED

EAKED (Energiarbetsgivarnas kommitté för eldistribution) är ett nätverk med kompetenser inom eldistribution. Nätverket har sitt fokus på eldistribution och arbetsgivarfrågor kopplade till verksamheten.

EAKED har givit utföljande rapporter över resultaten av verksamheten:

  • "Underhåll av eldistributionsnät 0,4-24 kV". Denna rapport ger råd om hur besiktning och underhåll kan effektiviseras och visar en rad jämförande exempel på olika åtgärder. (1996).
  • "Beredskap i nätbolag". Syftet med rapporten är att visa på alternativa beredskapsorganisationer med inriktning på effektivisering av beredskapsverksamheten. (1996).
  • "Modeller för resultatpremier inom kraftverksområdet". Rapporten beskriver tre modeller för resultatpremiesystem inom Elektrikerförbundets avtalsområde. (1997).
  • "Lön för mödan - verktyg för lönesättning". Denna rapport är ett hjälpmedel vid lönesättning i samband med tillämpning av löneavtalen med SIF och med Ledarna. (1999).
  • "Nyckeltal för nätbolag inom eldistributionsområdet". Rapporten är en sammanställning av intressanta nyckeltal med avseende på ekonomi, drift och effektivitet. (1999).
  • "Energiföretag i en avreglerad bransch". Rapporten handlar om en modern organisation med nya förutsättningar. (2000).
  • "Arbete med spänning - En arbetsmetod i tiden". Rapporten belyser den nya arbetsmetoden Arbete Med Spänning (AMS) ur olika marknads-, nätägar-, elsäkerhets- och entreprenörsperspektiv samt visar att denna är kostnadseffektiv i jämförelse med traditionellt arbete med avbrott. (2002).
  • ” Ansvar. En rapport om elsäkerhets- och arbetsmiljöansvar inom energibranschen”. Rapporten lyfter fram och belyser ur elsäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt viktiga lagar, förordningar och föreskrifter samt påvisar ansvar och delegeringsmöjligheter för arbetsgivare, innehavare m.fl. (2003) Rapporten uppdaterad 2012 EFA ansvar juni 2012.

 

Rapporterna kan beställas från EFA på tel 08-762 78 90, fax 08-762 78 99 eller e-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Närmare information om EAKED kan fås av kommitténs ordförande Håkan Olofsson, Vattenfall Services Nordic AB, tel 0141-22 73 00 eller av sekreteraren Tomas Torstensson, EFA, tel och fax enligt nedan eller e-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.