Om EnergiFöretagens Arbetsgivareförening - EFA AB

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening EFA företräder energiföretagen i Sverige. Våra medlemsföretag har avgörande betydelse för det svenska näringslivet och för medborgarna och därmed för samhällsutveckling och välstånd. Deras verksamhet omfattar energiproduktion och eldistribution samt därtill hörande service, underhåll och byggnation.

 

Vårt mål är att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för alla typer av energiföretag att driva och utveckla sin verksamhet. Detta gäller såväl små som stora företag, oberoende av om de är privat eller offentligt ägda. För att uppnå detta mål skall vi kontinuerligt anpassa vår service och vårt tjänsteutbud till medlemsföretagens behov.

 

Vi tillhandahåller

 

  • moderna medarbetaravtal som ger stor frihet och utrymme för anpassning till förhållandena på det egna företaget 
  • kontinuerlig information och utbildning i alla viktiga arbetsgivarfrågor
  • tillgång till personlig rådgivning, service och experthjälp inom bl.a. områdena arbetsmiljö, arbetsrätt samt avtals- och lönefrågor.
  • kvalificerad hjälp och stöd vid förhandlingar med fackförbund och vid processer i rättstvister

 

Vårt arbete bedrivs genom två juridiska personer. EnergiFöretagens Arbetsgivareförening svarar för rena föreningsangelägenheter såsom att teckna branschvisa kollektivavtal medan

EFA AB bedriver serviceverksamhet för våra medlemsföretags räkning.

 

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening ingår som medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv och är även ansluten till Union of the Electricity Industry, Eurelectric.